فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

افزايش شفافيت براي بهبود تخصيص منابع و کارآيي بازار سرمايه

  • چهارشنبه, 15 آبان 1392
  • نوشته شده توسط  واحد نشر و خبر

دكتر حسن قاليباف‌اصل، مدير‌عامل بورس اوراق بهادار تهران كه در همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران سخن مي‌گفت: در خصوص نقش بازار سرمايه در حمايت از سهامداران خرد و بهبود فضاي کسب و کار اظهار كرد: بهبود فضاي کسب و کار در ابعاد اقتصاد کلان موجب تقويت مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد؛ ارتقاي سطح اشتغال و توليد در کشور؛ رشد و توسعه اقتصادي و کاهش فقر و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود.

قالیباف
وي درخصوص شفافيت بازار و افشاي اطلاعات گفت: ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها، در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاران نقش اصلي و اساسي دارد و موجب مي‌شود که قيمت سهام به صورت دقيق‌تري ارائه شود. به عبارت ديگر شفافيت بيشتر باعث بهبود تخصيص منابع و افزايش کارآيي بازار سرمايه خواهد شد.
مديرعامل بورس تهران ادامه داد: شفافيت در افشاي اطلاعات از سه طريق تشخيص فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ارزيابي آنها؛ کاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بين سرمايه‌گذاران و بهبود نقش حاکميتي اطلاعات بر عملکرد اقتصادي تاثير دارد.
وي با بيان اينكه دسترسي يكسان سرمايه‌گذاران به اطلاعات موجب شفافيت معاملات مي‌شود خاطرنشان كرد: به موجب ماده 31 قانون بازار اوراق بهادار، بورس مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را تهيه و به اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است. همچنين به منظور اطمينان از دسترسي همزمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، بورس موظف است اين اطلاعات را در مهلت‌هاي مقرر در سايت رسمي خود منتشر كند. بورس در قبال صحت و سقم اطلاعات منتشره مسوول‌ است.
نقش بازار سرمايه در بهبود فضاي كسب و كار
وي به بهبود فضاي کسب و کار در بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: بورس اوراق بهادار مي‌تواند با توسعه تامين مالي گسترش سرمايه‌گذاري در بازار اوليه و ثانويه؛ بهبود شفافيت و نقدشوندگي بازار و افزايش موقعيت‌هاي کسب سود منصفانه براي تمامي مشارکت‌کنندگان بازار به بهبود فضاي كسب و كار در كشور كمك شايان توجهي كند.
مديرعامل بورس تهران كه در نشست بازار سرمايه حمايت از سهامداران خرد و فضاي كسب و كار سخن مي‌گفت، ادامه داد: شفافيت بازار و افشاي اطلاعات، توسعه دسترسي به بازار سرمايه، حاکميت شرکتي، نظارت بر کارگزاران و نيز آموزش سرمايه‌گذاران از جمله راهکارهاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران در بورس است.
قاليباف اصل به دستورالعمل معاملات اوراق بهادار در بورس اشاره كرد و افزود: معاملات بورس به طريقه حراج و با رعايت اولويت قيمت و زمان ورود سفارش به سامانه معاملاتي انجام مي‌شود. به منظور پيشگيري از تضييع حقوق سرمايه‌گذاران، در شرايطي كه ابهام اساسي نسبت به شفافيت اطلاعات ناشر وجود داشته باشد يا حسب اطلاع ناشر مبني بر وجود اطلاعات مهم نماد معاملاتي ناشر پذيرفته شده تعليق مي‌شود، در صورتي‌که معاملات اوراق بهادار مظنون به ‌استفاده از اطلاعات‌ نهاني يا دستکاري قيمت باشد، نماد معاملاتي اوراق بهادار متوقف مي‌شود. وي درخصوص دستورالعمل پذيرش و حمايت از حقوق سهامداران گفت: شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس در دو بازار اول و دوم طبقه‌بندي شده‌اند. در ضمن بازار اول نيز به دو تابلوي اصلي و فرعي تقسيم مي‌شود.
مديرعامل بورس تهران معيارهاي طبقه‌بندي شرکت‌هاي بورسي را شامل ميزان سهام شناور آزاد و تعداد سهامداران؛ نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها؛ کيفيت سود عملياتي شرکت؛ سابقه فعاليت در صنعت مربوطه و ميزان سودآوري آنها و ميزان سرمايه ثبت شده شرکت‌ها دانست.
لغو پذيرش شركت‌ها
وي در خصوص نقض مقررات و لغو پذيرش شركت‌ها گفت: شركت‌ها در صورتي كه ضوابط افشاي اطلاعات ناشران مصوب سازمان را نقض كنند يا ميزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها و تعداد سهامداران آنها با مقررات تطبيق نداشته باشد از بورس لغو پذيرش خواهند شد.
وي ادامه داد: عدم رعايت اصول راهبري شرکتي مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز عدم تطبيق ميزان سرمايه ثبت شده شرکت‌ها و نسبت حقوق صاحبان سهام بر کل دارايي‌ها با حد نصاب‌هاي تعيين شده موجب نقض مقررات و در پي آن لغو پذيرش شركت‌ها مي‌شود.
مديرعامل بورس از جمله سازوکارهاي اعمال نظارت و مراقبت در زمينه حل مشکل نمايندگي را طراحي و اجراي حاکميت شرکتي مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دانست و عنوان كرد: يک سيستم حاکميت شرکتي اثربخش شفافيت و پاسخگويي شرکت را افزايش مي‌دهد و توازني بين حداکثر کردن ثروت سهامداران و منافع متعدد ذي‌نفعان گوناگون ايجاد مي‌کند.
مزاياي اعمال حاکميت شرکتي
وي مزاياي اعمال حاکميت شرکتي و توسعه بازار سرمايه را شامل کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و در نتيجه افزايش ارزش شرکت، بهبود عملکرد عملياتي شرکت‌ها و تخصيص بهينه منابع عنوان و ادامه داد: بورس در زمينه راهبري شرکتي در بازار سرمايه اقدامات زيادي انجام داده است كه از آن جمله مي‌توان به تهيه پيش‌نويس اوليه دستورالعمل حاکميت شرکتي در بازار سرمايه  اقدامات اوليه براي طراحي شاخص حاکميت شرکتي در بورس تهران؛ برگزاري سمينار حاکميت شرکتي در ارديبهشت 1392 و تدوين و پيشنهاد دستورالعمل روابط سرمايه‌گذاران اشاره كرد.
وي اقدامات انجام شده براي توسعه دسترسي به بازار سرمايه را شرح داد و گفت: هم‌اكنون ما در بورس 22 تالار منطقه‌اي، 94 كارگزار، 209 تالار اختصاصي و يك هزار و 38 ايستگاه معاملاتي داريم و معاملات برخط به 338 هزار و 691 معامله رسيده است.
وي در خصوص نظارت بر كار کارگزاران گفت: به موجب ماده 34 قانون بازار اوراق بهادار کارگزاران عضو بورس هستند و بر اساس اساسنامه بورس، نظارت بر فعاليت اعضا و تنظيم روابط بين آنها جزو وظايف بورس اوراق بهادار تهران است.
مديرعامل بورس تهران خاطرنشان كرد: به منظور حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و ايجاد بازاري شفاف و منصفانه، بورس تهران مبادرت به دريافت گزارش‌هاي ماهانه و بازديدهاي ادواري از کارگزاران مي‌كند.
وي به دستورالعمل وظايف و اختيارات بورس در خصوص کارگزاري‌هاي عضو، اشاره كرد و افزود: بورس بررسي‌هاي لازم جهت اطمينان از رعايت قانون و مقررات توسط اعضاي خود را انجام داده و در صورت مشاهده هر‌گونه تخلف موضوع را به مرجع رسيدگي به تخلفات سازمان گزارش مي‌دهد.
قاليباف اصل به ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار اشاره كرد و گفت: براساس اين قانون هيات مديره بورس به تخلفات انضباطي کارگزاران و ساير اعضاي خود از هر يک از مقررات رسيدگي مي‌كند. راي بورس به مدت يک‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان است.
آموزش 5 ساله سرمايه‌گذاران بورسي
وي به وضعيت آموزش سرمايه‌گذاران ازسال 88 تا 6 ماهه اول 92 اشاره و اظهار كرد: در اين مدت 76 همايش و سمينار انجام شده است ضمن اينكه 93 هزار و 963 نفر ساعت دوره‌هاي تخصصي براي فعالان بازار برگزار شده است. بالغ بر 10 هزارو 808 نفر ساعت بازديد از بورس انجام گرفته است. در اين مدت 27 هزارو 568 نفر ساعت دوره فرهنگ سازي در تهران و 755هزارو 897 نفر ساعت دوره آموزشي در تالارهاي مناطق برگزار شده است. طي اين مدت 390 كتاب و بروشور به چاپ رسيده است. ضمن اينكه 44 پايان نامه و طرح پژوهشي مورد حمايت واقع شده است.
مديرعامل بورس اوراق بهادارتهران در پايان تقويت تشکل‌هاي مردم‌نهاد (NGO)، تصويب مقررات مربوط به حاکميت شرکتي، تقويت ضمانت اجراي قوانين،اصلاح قانون تجارت و قانون آيين دادرسي مدني با تاکيد بر بهبود فضاي کسب‌و‌کار واصلاح قوانين مالياتي و ايجاد انصاف مالياتي را به عنوان پيشنهادهاي خود براي بهبود فضاي کسب و کار مطرح كرد.

704 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در اقتصادی
کد خبر: 7434

آخرین اخبار اقتصادی

گزارشات پر بازدید