چاپ این صفحه

خبری زیر خاکی از وبصادر

چند وقتی است که در نماد وبصادر شاهد تحرکات مشکوکی هستیم به همین جهت بر آن شدیم تا پیگیر این سهم باشیم در پیگیری خبرنگار زیر خاکی ما از این سهم برخی شایعات از دل این بانک بزرگ و البته اختلاص دیده بازار خراب کن شنیده شده که دانستن آن خالی از لطف نمیباشد.

در این سهم شایعا شده بعد از اینکه بسیاری از اموال این بانک توسط گروه معروف به تاراج رفت و دولت در صدد این مهم برآمد تا این اموال را برگرداند گویا بعد از برگشت این اموال و وارد شدن پولها به چرخه بانک سبب شده بانک برخی سرمایه گذاری هایی انجام دهد که محرمانه باقی مانده بود شایعات حاکی از آن است که وبصادر منتظر روشن شدن و خوب شدن وضعیت بازار میباشد تا تعدیل مثبت هایی پیشت سر هم و در چند مرحله انجام دهد البته شایعات حاکی از آن است که اگر تا پایان سال بازار بهبود نداشته باشد بخشی از تحلیل ها در گزارش های حسابرسی شده پایان سال  و بخشی هم برای سال بعد باقی میماند.

آنچه که مسلم است سهم به دید یک ساله حداقل دوبرابر تا سه برابر قیمت فعلی خواهد بود

1887 بازدید
رای دادن به این مورد
( 1 رای )
منتشر شده در بازار در دقیقه
کد خبر: 8537
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر