چاپ این صفحه

خبر زیر خاکی از نوع بازگشایی پترو پالایشی ها

چند روزی است که در بازار اخبار و شایعاتی پیرامون بازگشایی پترو پالایشی ها در امروز و فردا شنیده میشود در همین زمینه توجه دوستان و همارهان همیشگی ایران بورس را به ذکر چند نکته جلب مینماییم.

1- خیال همه سهامدارن راحت باشد که تا زمانی که شرکتی گزارش درست و حسابی روی کدال نیاورده باشد سهم باز نمیگردد پس شرط اول این است که گزارش و پیش بینی های جدید این سهم ها روی کدال ظاهر شود.

2- بازار باید برای ورود این سهم ها از نظر روانی و پولی آماده باشد در بازار فعلی اگر این سهم ها بازگشایی گردد صف هایی تشکیل میگردد که جمع کردنش کار بسیار سختی است.

 

حال شایعه ای از یکی از منابع متولی این امر شنیده شده است مبنی بر اینکه گویا سازمان در حال مذاکره سازنده با برخی شرکت های حقوقی است که بعد از بازگشایی این شرکت ها افت و تاثیر زیادی از این گروه گریبان گیر بازار نشود و چه بسا برخی از سهم های این گروه با افزایش قیمت نیز مواجه شوند تا شاخص ساز باشند. ضمن اینکه گویا برخی صحبت ها هم با  شرکت های این گروه شده است مبنی بر اینکه میزان تاثیر حاصل از شفاف سازی زیاد نباشد و گزارش تکان دهنده ای به سازمان فرستاده نشود.

همچنین همانطور که در بررسی گزارش شخارک مطرح کردیم ( برای دیدن متن کامل بررسی گزارش شخارک اینجا کلیک کنید ) واقعا بازار در حال آماده سازی خود برای بازگشایی عظیم دهه قبل میباشد شنیده ها حاکی از بازگشایی یک باره تمام سهم ها میباشد تا تاثیر فروش ها با سردرگمی سهامداران در بازار خنثی گردد.

بنابر این باید به سازمان تبریک برای دست کاری عظیم قرن و همچنین به سهامداران هم تبریک برای عدم ضرر های سنگین گفت

2054 بازدید
رای دادن به این مورد
( 2 رای )
منتشر شده در بازار در دقیقه
کد خبر: 8549
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر