چاپ این صفحه

خبر تعدیل 100% خپارس

خبرنگار ما از خپارس خبر آورده است که برای سال جدید بیش از 35% افزایش تولید در برنامه خواهند داشت که در صورت لغو تحریم ها ممکن است این میزان افرایش بیشتری پیدا کند همچنین با توجه به برآورد های انجام شده این شرکت تا پایان سال احتمالا چندین مرحله تعدیل مثبت را اعلام خواهد کرد و نهایتا سود 94 خود را بیش از 100 % تعدیل خواهد داد. خبرهاس رسیده حاکی از آن است که بیشتر تعدیل های مثبت این شرکت از گزارش 6 ماهه به بعد خواهد بود.

2467 بازدید
رای دادن به این مورد
( 1 رای )
منتشر شده در بازار در دقیقه
کد خبر: 8590
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر