فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

گزارش 6 ماهه سیمان بجنورد

  • چهارشنبه, 22 خرداد 1392
  • نوشته شده توسط  واحد تحلیل و بررسی

به گزارش خبرنگار ایران بورس صورت سود و زيان پيش بيني شده تعديلـي شرکت سيمان بجنورد (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392‏ٌْْْ‏‎ْ ‎‏ًٌٍَُِ، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که بر اساس نمونه فرمهاي اطلاعات مالي مورد نياز سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه شده و به پيوست مي باشد ، طبق استاندارد حسابرسي " رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش‌بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها بر عهده هيئت مديره شرکت مي باشد . مبناي تدوين و ارائه گزارش تعديل پيش بيني بودجه (اطلاعات مالي پيش‌بيني شده) 2- پيش بيني تعديل شده اطلاعات مالي آتي براي سال مالي 1392، بر مبناي نتايج عملکرد واقعي شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1392 و پيش بيني و برآورد عملکرد شش ماهه دوم سال مالي 1392 و به استناد تغييرات موثر بر عوامل تشکيل دهنده درآمدها ، هزينه ها ، قيمت تمام شده توليدات و همچنين تغييرات ميزان و مبلغ فروش محصولات، با عنايت به شرايط اقتصادي حاکم بر اقتصاد کلان کشور و بازار مصرف توليدات و نتيجتاًَ اثرات آن بر مجموعه فعاليت‌هاي شرکت، توسط مديريت تهيه و ارائه گرديده است. مباني مفروضات، دلايل و مستندات مديريت 3- اهم مفروضات، دلايل و مستنداتي که مبناي تهيه گزارش تعديلي پيش‌بيني عملکرد (اطلاعات مالي پيش‌بيني شده) قرار گرفته و بر اساس استانداردهاي حسابرسي مورد رسيدگي و بررسي اينجانبان قرار گرفته است، عمدتاً افزايش در ميزان فروش و تغييرات در بهاي تمام شده توليدات و نيز کاهش هزينه هاي انرژي، پاکت و مازوت مصرفي در توليد و تعديلات لازم متاثر از اعمال استاندارد حسابداري (16) ايران در رابطه با تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي و اعمال اثرات استهلاک بر بودجه تعديلي جديد را شامل ميگردد. همچنين ديگر اقلام بودجه اي از جملــه هزينه هاي عمومــي، اداري و تشکيلاتـي و ديگر درآمدها و هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي، در نيمه دوم سال متناسب با آخرين اطلاعات موجود و عملکرد شش ماهه، مورد برآورد و تعديل هيات مديره قرار گرفته است.

1047 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در کدال
کد خبر: 7509

آخرین اخبار کدال

گزارشات پر بازدید