چاپ این صفحه

تعدیل سود در گزارش 6 ماهه داروئی لقمان

به گزارش بورس و اوراق بهادار صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت دارويي و بهداشتي لقمان (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 (تعديل شده بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه اول سال مذکور) طبق استاندارد حسابرسي " رسيدگي به اطلاعات مالي آتي "، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است و همینطور پيش بيني سود عملياتي هر سهم، سود هر سهم قبل از کسر ماليات و سود هر سهم پس از کسر ماليات توسط شرکت براي سال 1392 با فرض تحقق کامل تعداد سهام افزايش يافته به ترتيب 660ريال، 509ريال و 416 ريال محاسبه شده است. لازم بذکر است بر اساس استانداردهاي حسابداري در تعيين ميانگين موزون و تعداد سهام عادي در شرکتهاي سهامي عام، تاريخ ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شرکتها ملاک عمل قرار مي گيرد. نظر به اينکه ميزان فروش و هزينه هاي شرکت با فرض عدم تحقق افزايش سرمايه برآورد شده است، مديريت شرکت اعلام داشته، در صورت تحقق افزايش سرمايه و ورود وجه نقد به شرکت و توليد انبوه محصولات نوآوري شده، تعديلات لازم در ميزان فروش و هزينه ها، به منظور شفاف سازي اطلاعات در دوره هاي آتي سال 1392، در بودجه اعمال خواهد شد

دارو

1042 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در کدال
کد خبر: 7510