چاپ این صفحه

گزارش 9 ماهه پتروشیمی آبادان و تعدیل آن

شرکت اولين پيش بيني سود هر سهم سال مالي92 را در تاريخ هاي 02/12/91 ، 28/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 000ر2 ريال و در تاريخ هاي 18/04/92 و 06/09/92 (حسابرسي شده) مبلغ 500ر2 ريال و در تاريخ هاي 29/07/92 ، 18/08/92 (حسابرسي شده) و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 800ر2 ريال اعلام نموده است. همچنين شرکت پيش بيني تلفيقي درآمد هر سهم سال مالي 92 را ارائه نکرده است.
مزيد اطلاع، مطابق اطلاعات دريافتي شرکت در نه ماهه اول سال 92، 35% از کل فروش با دلار به نرخ ميانگين32,489 ريال صادر نموده است. پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/92 نسبت به عملکرد واقعي سال مالي قبل به‌ترتيب فروش 42 درصد افزايش، بهاي تمام‌شدة کالاي فروش‌رفته 31درصد افزايش، سود عملياتي مبلغ 813ر288 ميليون ريال افزايش و سود پس از کسر ماليات 88 درصدافزايش نشان مي‌دهد.
شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را در تاريخ هاي 02/12/90 و 09/01/91 (حسابرسي شده) مبلغ 424 ريال و در تاريخ هاي 22/03/91 و 12/04/91مبلغ 737 ريال و درتاريخ 02/07/91 مبلغ313ر1 ريال، در تاريخ هاي 10/07/91 ، 28/10/91 ، 02/12/91 و 28/12/91 مبلغ 600ر1 ريال اعلام نموده بود که بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 503ر1 ريال و صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 493ر1 ريال محقق گرديده است. مزيد اطلاع، شرکت سود هر سهم تلفيقي سال مالي91 را براساس صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 647ر1 ريال تحقق يافته است.

شرکت اعلام نموده است که هيئت مديره تصميم دارد به ازاي هر سهم مبلغ 960ر1 ريال را جهت تقسيم به مجمع عمومي عادي سال مالي 92 پيشنهاد نمايد.

پتروشیمی آبادان

1071 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در کدال
کد خبر: 7702
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر