فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

پیش بینی سود 93 تاپیکو

سود هر سهم سال مالي منتهي به 31/02/1392:

1-1. شرکت پيش بيني سود هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 1392 را با سرمايه 000ر29 ميليارد ريال در تاريخ 22/02/92 مبلغ 445 ريال و در تاريخ هاي 29/03/92، 16/04/92 و 20/05/92 مبلغ 562 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 565 ريال و صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 561 ريال محقق شده است.
2-1. شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي گروه (پس از کسر سهم اقليت) را با سرمايه 000ر29 ميليارد ريال در تاريخ 22/02/92 مبلغ 488 ريال و در تاريخ هاي 16/04/92 و 20/05/92 مبلغ 460 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 604 ريال و صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 600 ريال محقق شده است.
2. سود هر سهم سال مالي منتهي به 31/02/1393:
1-2. شرکت پيش بيني سود هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 1393 را با سرمايه 000ر29 ميليارد ريال در تاريخ 22/02/92 مبلغ 736 ريال، در تاريخ 16/04/92 مبلغ 833 ريال، در تاريخ 20/05/92 مبلغ 839 ريال، در تاريخ 26/06/92 مبلغ 938 ريال، در تاريخ 26/09/92 مبلغ 013ر1 ريال و مطابق اطلاعيه اخير مبلغ 016ر1 ريال اعلام نموده است.
2-2. شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي گروه (پس از کسر سهم اقليت) براي سال مالي 1393 را در تاريخ 22/02/92 مبلغ 789 ريال، در تاريخ هاي 16/04/92 و 20/05/92 مبلغ 869 ريال، در تاريخ 26/06/92 مبلغ 000ر1 ريال، در تاريخ 26/09/92 مبلغ 101ر1 ريال و مطابق فايل ضميمه اطلاعيه اخير مبلغ 107ر1 ريال اعلام نموده است.
3. توجه سرمايه گذاران محترم را به بندهاي با اهميت گزارش حسابرس نسبت به پيش بيني عملکرد شرکت اصلي و تلفيقي گروه براي سال مالي 1393 جلب مي نمايد.
4. ترکيب سهامداران شرکت مندرج در اطلاعيه اخير با ترکيب سهامداران شرکت مندرج در يادداشت 14 مفروضات پيش بيني سود هر سهم (فايل ضميمه) مطابقت ندارد. همچنين در اطلاعيه اخير درصد مالکيت شرکت در سهام شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي معادل 41.21 درصد درج شده است، اين در حالي است که در فايل ضميمه درصد مالکيت مزبور 35.87 درصد مي باشد.
5. در مفروضات پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1393، درآمد نقدي هر سهم پيش بيني شده براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس (سال مالي منتهي به 29/12/1392 شرکت ها) با مبالغ اعلام شده توسط اين شرکت ها متفاوت مي باشد.
6. بر اساس اطلاعات ارسالي، هيئت‌مديره در نظر دارد مبلغ 800 ريال به ازاي هر سهم جهت تقسيم به مجمع عمومي عادي سال مالي 1393 پيشنهاد نمايد. اضافه مي نمايد در اطلاعيه هاي قبلي پيش بيني درآمد هر سهم، ميزان سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره به مجمع سال مالي 1393 معادل 80 درصد سود هر سهم اعلام شده بود

تاپیکو

1762 بازدید
رای دادن به این مورد
( 1 رای )
منتشر شده در کدال
کد خبر: 7703

آخرین اخبار کدال

گزارشات پر بازدید