چاپ این صفحه

افزايش 64 درصدي EPS داروسازي اكسير در سال 93

شركت داروسازي اكسير نخستين پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 150 ميليارد ريال معادل 4594 ريال اعلام كرده است.

به گزارش«سنا»، شركت داروسازي اكسير پيش‌بيني سود هر سهم سال منتهي به 29 اسفند ماه 93 را در اسفندماه 92 مبلغ 4 هزار و 594 ريال اعلام كرده است.
پيش‌بيني عملكرد سال مالي 93 در مقايسه باسال مالي 92 شامل افزايش 43 درصدي فروش، افزايش 45 درصدي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، افزايش 38 درصدي سود ناخالص، افزايش 56 درصدي سود عملياتي، افزايش 68 درصدي سود خالص و افزايش 64 درصدي سود هر سهم پس از كسر ماليات است.
مطابق بند 5 گزارش حسابرسي درج شده طي سال مالي 92 حدودا مبلغ 173 ميليارد ريال به نرخ ارز مرجع بابت مبلغ
10.8 ميليون يورو بخشي از تعهدات اسنادي مدت دار گشايش شده در سال مالي قبل جمعا به مبلغ 12.8 ميليون يورو نزد بانك اقتصاد نوين از حساب‌هاي شركت برداشت شده است. از آنجا كه مستنداتي مبني بر عدم ادعاي بانك در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ ارز مبادله‌اي ارائه نشده است، لذا تعهدات شركت از بابت مبالغ پرداخت شده و همچنين مبلغ 2 ميليون يورو مانده اعتبارات پرداخت نشده و آثار آن بر سود انباشته ابتداي سال و سود قابل تخصيص سال مالي 93 در شرايط حاضر مشخص نبوده و منوط به توافقات نهايي با بانك در رابطه با نرخ تخصيص براي تسويه اعتبارات ياد شده است.
اكسير پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 92 را در نخستين پيش‌بيني مبلغ 1 هزار و 508 ريال و در آخرين پيش‌بيني مبلغ 2 هزار و 800 ريال اعلام كرده است.
دارو
962 بازدید
رای دادن به این مورد
( 1 رای )
منتشر شده در کدال
کد خبر: 7874
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر