فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

بررسی بنیادی وساخت

  • چهارشنبه, 26 بهمن 1390
  • نوشته شده توسط  گروه ایران بورس

سرمایه گذاری ساختمان ایران در گزارش عملکرد سه ماهه، سود خود را با سرمایه 1090 میلیارد ريال برای دوره مالی منتهی به 91.06.31 مبلغ 55 ريال زیان از پیش بینی سود 207 ريال ایجاد کرده است. ضمنا شرکت سود خالص سالانه خود را با افت 10 درصد پیش بینی کرده است.

نخست؛ شرکت در این مدت تنها درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها را به طور کامل محقق کرده که این فروش از محل واگذاری سهام سرمایه گذاری اقتصاد نوین به تعداد بیش از 4 میلیون سهم ایجاد شده است. هزینه های اداری تشکیلاتی در این مدت 9 درصد پیش بینی را ایجاد کرده که در کنار پوشش 100 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی، سودعملیاتی را به پوشش 2 درصد رسانده است.

 

 

 

 

 

در بخش مالی اما تحقق بیش از 70 میلیارد ريال هزینه مالی سبب شده سود 9.9 میلیارد ريالی عملیاتی از بین رفته و شرکت در نهایت با زیان خالص در سه ماهه نخست مواجه شود.

البته این امری مشخص و بدیهی است که شرکت های سرمایه گذاری عمدتا سودهای خود را پس از اتمام سال مالی کسب و در صورت های مالی خود درج می کنند.

لازم به ذکر است شرکت سود انباشته خود را مبلغ 482 میلیارد ريال عنوان کرده و در نظر دارد تمام سود 207 ريالی خود را برای تقسیم بین سهامداران پیشنهاد دهد.

دوم؛ در مقایسه عملکرد سه ماهه نخست سال جاری با سال قبل درآمد فروش را با افت 78 درصد تخمین زده است. افت 11 درصدی هزینه های اداری تشکیلاتی در کنار ایجاد 6.4 میلیارد ريال سایر درآمدهای عملیاتی سبب شده سود عملیاتی شرکت به میزان 52 درصد کاهش داشته باشد. رشد شدید هزینه مالی شرکت از 304 میلیون ريال در سه ماهه سال قبل به 70.7 میلیارد ريال در سه ماهه سال جاری سبب افت شدید سودآوری شرکت شده به نحوی که سود عملیاتی ایجاد شده در سه ماهه نخست امسال را به زیان خالص بدل کرده است.

سوم؛ شرکت سود خالص را در گزارش جدید با کاهش 22 ريالی معادل افت حدود 10 درصد اعلام کرده است. افت 3 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها در کنار در نظر گرفتن سود 4.7 میلیارد ريالی حاصل از فروش سرمایه گذاری ها سبب شده درآمد کل شرکت با افت 2.5 درصدی تخمین زده شود.

در گزارش جدید شرکت 6.4 میلیارد ريال سایر درآمدهای عملیاتی تخمین زده که در نتیجه آن سود عملیاتی 1.3 درصد افت پیدا کرده است. 4.9 درصد در گزارش اخیر رشد در هزینه مالی تخمین زده شده که سود قبل از کسر مالیات را با افت حدودی 10 درصد پیش بینی کرده است.

چهارم؛ هر چند درآمد شرکت و روند پوشش ان اهمیت دارد، اما ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری عمدتا از طریق محاسبه ارزش سبد و ارزش خالص دارایی ها به دست می آید. بنابراین ارزش سبد و ارزش خالص دارایی ها به شکل زیر اعلام شده است؛

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی؛

1.     بانک اقتصاد نوین با سهم 66 درصد از کل ارزش سبد

2.     نوسازی ساختمان تهران با سهم 9 درصد از کل ارزش سبد

3.     سرمایه گذاری اقتصاد نوین با سهم 2 درصد از کل ارزش سبد

سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی؛

1.     تأمین مسکن جوانان با سهم 5 درصد از کل ارزش سبد

2.     تأمین مسکن نوین با سهم 4 درصد از کل ارزش سبد

3.     سرمایه گذاری ساختمان نوین با سهم 2 درصد از کل ارزش سبد

4.     تأمین سرمایه نوین با سهم 2 درصد از کل ارزش سبد

5.     تأمین سرمایه مسکن نوید ایرانیان با سهم 2 درصد از کل ارزش سبد

با در نظر گرفتن ارزش سبد شرکت به میزان 3933 میلیارد ريال برای پایان دی ماه سال 90 و در نظر گرفتن ترازنامه منتهی به پایان شهریور ماه 90 (صورت های میان دوره ای) ارزش سبد معادل 3608 ريال به دست می آید و ارزش خالص دارایی هر سهم نیز برابر با 3137 ريال به دست می آید.

با منفی شدن ارزش بانک اقتصاد نوین در روزهای اخیر و افت 5.5 درصدی قیمت از تاریخ ارائه پرتفو، ارزش خالص دارایی های هر سهم از عدد ارائه شده کمتر است.

البته باید در نظر داشته باشیم شرکت مبلغ 10 میلیارد ريال ذخیره کاهش ارزش دارایی ها در حساب های خود اعلام کرده که برابر با 9 ريال برای هر سهم است.

وابستگی شدید سهم به عملیات گروه اقتصاد نوین، سبب شده نوسان قیمت این گروه قیمت سهم را تحت الشعاع خود قرار دهد.(نمابورس)

1587 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در تحلیل بنیادی
کد خبر: 1006

گزارشات پر بازدید