فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

نگاه بنیادی به وپترو

  • سه شنبه, 26 ارديبهشت 1391
  • نوشته شده توسط  واحد تحلیل و بررسی


نکات مثبت: فروش برخي از سرمايه گذاری ها مي تواند به بهبود پرتفوي شرکت و سرمايه گذاری های جديد منجر شود.

نکات منفي: عدم سرمايه گذاري مناسب در شرکتهاي غير بورسي و کاهش ارزش زياد سرمايه گذاري هامون کيش از چالش هاي پرتفوی شرکت مي باشد.

 

 

 

معرفي اجمالي: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در حوزه هاي مختلفي سرمايه گذاری نموده است که صنایع شيميايی و پتروشيمی بيشترين سهم را در سبد سرمايه گذاری های شرکت دارا مي باشند.

ترکيب سهامداران

سرمايه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بالغ بر 1820 ميليارد ريال بوده که گروه شرکتهاي تامين اجتماعي 73 درصد از سهام را در اختيار دارند.

سال گذشته گروه تامين اجتماعي تصميم به واگذاری سهام خود در نماد "وپترو" گرفت که از سرمايه گذاري ايران به عنوان خريدار سرمايه گذاري پتروشيمي نام برده مي شد. شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي با توجه به اينکه دو عضوء هيات مديره سرمايه گذاري ساختمان را در اختيار دارد درصد مديريتي اين سهم مي تواند حائز اهميت باشد.

سرمايه گذاری ها

مجموع بهای تمام شده پرتفوی بورسي اين شرکت 820 ميليارد ريال مي باشد که سرمايه گذاري ساختمان ايران بيشترين سهم را از بهای تمام شده به خود اختصاص داده است. مجموع ارزش روز پرتفوی بورسی این شرکت 270 ميليارد ريال کمتر از بهای تمام شده مي باشد که در اين راستا شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 241 ميليارد ريال ذخيره تاکنون در حسابهای خود در نظر گرفته است بدين ترتيب شرکت به 29 ميليارد ريال ديگر ذخيره نياز دارد.

مجموع بهاي تمام شده پرتفوی غير بورسي نيز 1508 ميليارد ريال می باشد که مهمترين آنها به شرح زير مي باشد.


همان طور که در نمودار بالا مشخص است درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها نيز در سالهای اخير کاهش داشته است و عمدتاً به دليل کاهش سودآوری زيرمجموعه ها خصوصاً شيمي بافت مي باشد.

سرمايه گذاری هامون کيش

بهای تمام شده اين شرکت براي سرمايه گذاری پتروشيمی 699 ميليارد ريال می باشد و اين در حالی است که مجموع حقوق صاحبان سهام اين شرکت 151 ميليارد ريال در پايان سال 89 بوده است.

مجموع پرتفوی بورسی شرکت نيز 294 ميليارد ريال کمتر از بهاي تمام شده بوده است و اين در شرايطی است که شرکت تا کنون 231 ميليارد ريال ذخيره در حسابها در نظر گرفته است يعنی ارزش روز شرکت 63 ميليارد ريال برآورد مي گردد.

بدين ترتيب سرمايه گذاری هامون کيش در پرتفوی سرمايه گذاری پتروشيمی 625 ميليارد ريال کاهش ارزش ايجاد نموده است. شرکتهاي پتروشيمی اليانس و پتروشيمی کارون از جمله پروژه های در دست اجرا در پرتفوی غير بورسی مي باشد که البته شرکت سرمايه گذاری پتروشيمی قصد واگذاری اين پروژه ها را مانند مرجان و مرواريد دارد.

شرکت پتروشيمي اليانس مجری اجرای طرح پلي اتيلن سنگين می باشد که در کشور فيليپين اجرا مي گردد از سويی ديگر پتروشيمی کارون براي توليد MDI با ظرفيت نهايی 85 هزار تن در فاز اول برنامه ريزی شده است که احتمالاً در سال آتي به بهره برداری مي رسد. شرکت شيمی بافت از جمله ديگر شرکتهای سودآوری پرتفوی غير بورسی است و توليد اصلی اين شرکت ام.تي.بي.اي می باشد که در توليد بنزين بدون سرب استفاده مي گردد. پتروشيمي اراک و پتروشيمي بندرامام از تامين کنندگان اصلي مواد اوليه شرکت هستند و پالايش و پخش آبادان نيز از خريداران اصلی محصول می باشد اما با توجه به حجم و سودآوری اين شرکت نمی تواند بر پرتفوی غير بورسی چندان تأثيرگذار باشد.

مجموع حقوق صاحبان سهام

مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت در پايان خرداد ماه سال جاری 2782 ميليارد ريال و يا 1528 ريال به ازای هر سهم بوده است که شرکت 487 ريال به ازای هر سهم از محل فروش شرکتهای پتروشيمی مرجان و مرواريد سود کسب نموده است.

همان طور که گفته شد پرتفوی بورسی 29 ميليارد ريال و شرکت سرمايه گذاری هامون کيش 625 ميليارد ريال کاهش را در پرتفوی شرکت سرمايه گذاری ايجاد مي نمايند که در مجموع 343 ريال به ازای هر سهم شرکت می گردد به عبارتی ديگر خالص ارزش دارايی های هر سهم را مي توانيم 1185 ريال برآورد نماييم.

تجزيه و تحليل صورت های مالی شرکت سرمايه گذاری صنايع پتروشيمی

تجزيه وتحليل بودجه منتهي به 1391.02.31


جدول فوق بودجه منتهی به 1391.02.31 شرکت سرمايه گذاری پتروشيمی را با واقعي 12 ماهه سال قبل مقايسه کرده است:

با يک نظر به جدول فوق می توان دريافت شرکت ترکيب درآمد خود را تغيير داده است به طوريکه در سال قبل ترکيب درآمد شامل 49 درصد سود حاصل از سرمايه گذاری و 51 درصد سود حاصل از فروش سرمايه گذاری ها بوده که پيش بيني شده اين ترکيب در به 10 درصد سود حاصل از سرمايه گذاري و 90 درصد سود حاصل از فروش سرمايه گذاری ها بدل شود. مجموعه تغييرات فوق در ترکيب درآمد سبب شده درآمد شرکت 467 درصد رشد نشان دهد . و اين درحالي است که "هزينه های عمومی و اداری"6 درصد کاهش نشان داده است. افزايش درآمد در کنار کاهش هزينه های عملياتی سبب شده سود عملياتی 933 درصد رشد کند و حاشيه سود عملياتی از 54 درصد 12 ماهه سال قبل به 99 درصد در بودجه امسال برسد. شرکت پيش بيني کرده هزينه های مالي و اداری اش 85 درصد افت کند و اين در حالي است که هزينه های متفرقه رشد قابل توجهی کرده است و از 9 ميليارد ريال به 691 ميليارد ريال رسيده است و همين باعث شده سود خالص نسبت به سود عملياتی، افت قابل توجهی را تجربه کند. اما در هر حال سود خالص بودجه نسبت به عملکرد 12 ماهه سال قبل رشد 634 درصدی را تجربه کرده و حاشيه سود خالص از 21 درصد 12 ماهه سال قبل به 28 درصد در بودجه امسال رسيده است. پس می توان گفت شرکت توانسته با افزايش درآمد ها و کاهش هزينه ها سود عملياتی قابل توجهی را بدست آورد اما بخش قابل توجهی از اين سود توسط هزينه های متفرقه 691 ميليارد ريالی از بين رفته است. گفتنی است در سه ماهه منتهی به 1391.05.31 در حدود 687 ميليارد ريال از اين 691 ميليارد ريال هزينه متفرقه شناسايی شده است اما در صورتهای مالي هزينه های متفرقه به ريز اقلام آن مشخص نشده است.

بررسی گزارش 9 ماهه سال مالی منتهی به 91.02.31 :

"وپترو" سود سال مالي اخير را با توجه به سود سال مالي 90 که 20 ريال اعلام شده بود با برنامه فروش دو پتروشيمی مرجان و مرواريد 150 ريال برآورد نمود که با فروش اين دو مجموعه در نيمه اول سال موفق به پوشش 77 درصد معادل 119 ريال گرديد.

لازم به توضيح که بهای تمام شده پتروشيمی مرجان و مرواريد 272 ميليارد ريال بود که به قيمت 1159 ميليارد ريال به فروش رسيد که سودی معادل887 ميليارد ريال را برای "وپترو" به همراه داشت .

بررسی پرتفوی سرمايه گذاری پتروشيمی:

1- ارزش پرتفوی بورسی:

سرمايه گذاری ساختمان، کربن، گاز لوله، پتروشيمی فن آوران، تکين کو، دوده پارس، پتروشيمی خارک، بسته بندی پارس، لاستيک سهند و .... مهمترين شرکت های پرتفوی بورسی سرمايه گذاری پتروشيمی را تشکيل مي دهند.

39 درصد از ارزش پرتفوی بورسی و 10درصد از ارزش کل پرتفوی "وپترو" متعلق به سرمايه گذاری ساختمان می باشد که مهمترين نماد تاثير گذار در "وپترو" محسوب می شود که بهای تمام شده اش در اين نماد 3038 ريال برآورد می گردد .

ارز ش پرتفوی بورسی سرمايه گذاری پتروشيمی به ازای هر سهم 301 ريال برآورد می گردد .

2- ارزش پرتفوی خارج بورسی:

سرمايه گذاری هامون کيش با در اختيار داشتن 30درصد از ارزش کل پرتفوی و 46درصد از ارزش پرتفوی خارج بورسی مهمترين شرکت در پرتفوی سرمايه گذاری پتروشيمی به حساب مي آيد .

ارز ش پرتفوی خارج بورسی سرمايه گذاری پتروشيمی به ازای هر سهم 828 ريال برآورد می گردد .

نتيجه :

در مجموع از نکاتی که می توان در ترسيم چشم انداز سودآوری و وضعيت بنيادين شرکت اشاره کرد: معضلات ساختار سرمايه، کاهش ارزش سرمايه گذاري ها، زيان انباشته شرکت های زير مجموعه، سود ده شدن برخی شرکت های پرتفوی و خروج از زيان، تمرکز سبد سهام بر صنعت محصولات شيميايی، توان نقدينگی ضعيف، تلاش جهت تجديد نظر در تركيب سرمايه‌گذاری ها و زمان بر بودن آن، توجه بازار به سهام ارزان قيمت نگاه سفته بازی در "وپترو" و نه سهامداری و احتمال کاهش زيان حاصل از اختلاف ارزش سرمايه گذاری ها و رشد NAV از نکاتی است که شرکت بايد به آن ها توجه بيشتری داشته باشد به خصوص آنکه "وپترو" در زمينه اصلاح پرتفوی بورسی نيازبه نگاه جدی تری دارد.بورسنیوز

1490 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در تحلیل بنیادی
کد خبر: 1308

گزارشات پر بازدید