فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

تحلیل بنیادی ثشرق

  • شنبه, 03 تیر 1391
  • نوشته شده توسط  واحد تحلیل و بررسی

مسكن شمال شرق از شركت‌هاي زير‌مجموعه گروه سرمايه‌گذاري مسكن است كه به فعاليت انبوه‌سازي عمدتا در استان خراسان رضوي و شهر مشهد اشتغال دارد. اين شركت 30 ميليارد توماني از مهرماه سال گذشته وارد بازار اول فرابورس شده و بيش از 35 درصد سهام آن به صورت خرد توسط سرمايه‌گذاران خريداري شده است. اين آمار از استقبال مناسب بازار از سهام اين ساختماني كوچك حكايت مي‌كند.
براي ارزش گذاري صحيح سهام شركت‌هاي ساختماني

 

 

بايد به جاي تمركز بر EPS به مطالعه خالص ارزش دارايي‌ها پرداخت. در حقیقت، مساله مهم در شركت‌هاي ساختمانی ارزش نهفته در دارایی‌های شركت است كه به بهای تمام شده در سمت راست ترازنامه ثبت شده و این قابلیت را دارند كه در دوره‌های آتی و با تحقق فروش پروژه‌ها (به ارزش بازار) در صورت سود و زیان شناسایی شوند.
با همين رويكرد، در مورد «ثشرق» نيز از روش برآورد NAV جهت پاسخ به پرسش استفاده مي‌شود. براي توضيح اين مدل ارزش‌گذاري، جدولي از پروژه‌هاي شركت تهيه و با انجام محاسبات خالص ارزش دارايي‌هاي سهم كشف شده است. به این منظور به جدول شماره يك مراجعه كنيد (ارقام به ميليارد ريال).
در خصوص جدول شماره يك، مرور چند نكته حائز اهميت است:
1- در ستون اول نام پروژه (در درست اجرا و يا تكميل شده) با استفاده از آخرين بودجه شركت درج شده است.
2- ستون دوم به ارزش فروش كل پروژه مربوط مي‌شود. در تحليل ارقام اين ستون بايد توجه داشت كه ارزش فروش، مطابق گزارش‌ها و ادعاي خود شركت ثبت شده است. تنها در مورد پروژه كوه سنگي، رقم جدول با گزارش عملكرد شش ماهه متفاوت است. بايد توجه داشت ارزش كل فروش پروژه در گزارش اخير شركت 600 ميليارد ريال درج شده؛ حال آنكه در گزارش‌های پيشين (بودجه حسابرسي شده اوليه) فروش كل اين پروژه 807 ميليارد ريال برآورد شده بود. با مراجعه به سايت اينترنتي شركت و ليست قيمت‌ها در مي‌يابيم كه متراژ خالص اين پروژه 26500 متر و ميانگين آخرين قيمت فروش پيشنهادي آن به ازاي هر متر مربع 30 ميليون ريال است. به این ترتيب در جدول يك با مبنا قرار دادن اين اطلاعات همان درآمد فروش 807 ميليارد ريالي براي پروژه كوه سنگي لحاظ شده كه به واقعيت موجود نزديك تراست.
3- در ستون سوم، بهاي تمام شده كل پروژه آورده شده كه ماخذ آن گزارش‌های شش ماهه شركت است.
4- در ستون چهارم، سود برآوردي كل پروژه كه حاصل كسر بهاي تمام شده از درآمد فروش است درج شده است.
5- در ستون پنجم، كل سودي كه در سال‌هاي گذشته تا پايان شش ماهه سال مالي جاري (29 اسفند 90) در صورت‌هاي سود وزيان «ثشرق» شناسايي شده، محاسبه شده است.
6- در ستون ششم، سودي كه هنوز در صورت‌هاي مالي شناسايي نشده و در دوره‌هاي مالي آتي ايجاد خواهد شد، برآورد شده است. اين رقم از كسر سود شناسايي شده تا كنون (ستون پنجم) از سود كل پروژه (ستون چهارم) به دست مي‌آيد. اين رقم در حقيقت مازاد ارزشي است كه در حال حاضر در ترازنامه قابل كشف نبوده و با تحقق فروش در صورت سود و زيان دوره‌هاي آتي شناسايي مي‌شود. با توجه به محاسبات جدول مي‌توان گفت ارزش روز پروژه‌هاي مسكن شمال شرق حدود 730 ميليارد ريال از بهاي تمام شده آنها بيشتر خواهد بود.
بر اساس اصول بنيادي، براي لحاظ كردن اين سود بالقوه در خالص ارزش دارايي‌هاي شركت بايد رقم آن بر‌اساس درصد پيشرفت پروژه‌ها تنزيل شود، اما در مورد «ثشرق»، با عنايت به پيشرفت بيش از 80 درصدي پروژه‌هاي عمده (شامل كوه سنگي و اميد) از اين اقدام چشم پوشي شده است. در جدول شماره دو محاسبه ارزش ذاتي سهم (NAV) را مشاهده مي‌كنيد.
رقم حقوق صاحبان سهام در جدول شماره‌دو از صورت‌هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده (منتهي به 29 اسفند 90) استخراج شده است. به این ترتيب مي‌توان گفت قيمت كنوني سهم در محدوده 53 درصد خالص ارزش دارايي‌ها قرار دارد.
در پايان يادآور مي‌شود در خصوص احتمال تعديل مثبت EPS «ثشرق» (كه شايعاتي پيرامون آن وجود دارد) بايد به انتظار مفاد گزارش نه ماهه (كه در ماه جاري منتشر مي‌شود) بود.
البته بايد در نظر داشت در صورت مبنا قراردادن ارزش گذاري از روش NAV، تعديل پيش‌بيني سود در يك دوره (ناشي از افزايش فروش پروژه‌ها)، منجر به تغييري در برآورد ارزش ذاتي سهام شركت ساختماني نخواهد شد.
شروین شهریاری


1364 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در تحلیل بنیادی
کد خبر: 1431

گزارشات پر بازدید