فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

تاثیر نرخ خوراک بر EPS پتروشیمی ها

  • سه شنبه, 12 دی 1391
  • نوشته شده توسط  واحد نشر و خبر
با توجه به بحث تحويل نرخ خوراك به شركت هاي پتروشيمي براساس نرخ ارز مبادلاتي كه در روزهاي اخير باز هم اذهان اهالي بازار سرمايه را به خود معطوف كرده است، در اين گزارش به بررسي آثار و تبعات ناشي از آن بر عايدي هر سهم و همچنين تاثير تسعير ارزهاي حاصل از صادرات با نرخ ارز مبادلاتي و در نهايت برآيند اين دو رويداد بر شركت هاي پتروشيمي پرداختيم. در اين گزارش شركت هايي مورد بررسي قرار گرفته اند كه خوراك آنها "گاز" مي باشد.لینک جدول نهایی تکمیلی

همانطور كه در جدول مشخص است ابتدا مقدار خوراك مصرفي واحدها به ميليون متر مكعب تبديل شد. نرخ خوراك فعلي را هم به واحد سنت براي هر يك از شركتهاي پتروشيمي محاسبه كرديم و سپس براساس نرخ هفت سنت نرخ جديد خوراك را با استفاده از نرخ مبادلاتي بدست آورديم.

پرواضح است بيشترين تاثير منفي مربوط به شركت پتروشيمي مارون با 517 ريال كاهش EPS مي باشد و كمترين تاثير منفي مربوط به شركت پتروشيمي شيراز با 52 ريال كاهش EPS مي باشد.

در مرحله بعدي به تاثير تسعير ارز به نرخ مبادلاتي بر عايدي هر سهم شركت ها پرداختيم كه در اين مرحله پتروشيمي پرديس با توانايي 1265 ريال تعديل مثبت EPS حائز بهترين رتبه شد.

سپس برآيند اثرات كاهنده و فزاينده را محاسبه كرديم و درصد تعديل عايدي هر سهم را بدست آورديم كه در اين مرحله پتروشيمي فناوران و خارك با 18 و 17 درصد داراي بيشترين توانايي تعديل مثبت شدند و تنها سهمي كه از برآيند دو موضوع فوق با تعديل منفي مواجه خواهد شد پتروشيمي مارون مي باشد. البته با فرض عدم تغيير پيش بيني مقدار فروش و نرخ فروش محصولات و با فرض ثبات شرايط مندرج در گزارش شش ماهه.

در آخرين ستون نيزبه محاسبه P/E براساس سود برآوردي با احتساب برآيند تعديل هاي فوق پرداختيم.

در پايان بار ديگر تاكيد مي شود كه محاسبات فوق براساس آخرين گزارشهاي مندرج توسط شركتها و با فرض تحقق آن شرايط و همچنين با فرض نرخ گاز به ميزان هفت سنت براي تمام شركت هاي مورد بررسي و تبديل آن به ريال با نرخ مبادله اي تهيه شده. از این رو نتايج آن مطمئناً با تغيير مقدار و نرخ فروش پيش بيني و عملكرد شركت ها دستخوش تغيير خواهد شد.
1010 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در تحلیل بنیادی
کد خبر: 2004

گزارشات پر بازدید