چاپ این صفحه

تحلیل بنیادی وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در تیر ماه سال 1367 به ثبت رسید و در حال حاضر با سرمایه 720 میلیارد تومانی، سومین شرکت بزرگ سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس به لحاظ سرمایه می باشد.

ترکیب سرمایه و وضعیت سرمایه گذاری ها:

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در جدول زیر آورده شده است. همانطور که از ترکیب سرمایه گذاری های سال مالی 1391 مشخص است 61.29 درصد از سرمایه گذاری های "وصندوق" در خارج از بورس، 32.78 درصد از آن در شرکت های بورسی و 5.93 درصد در سایر سرمایه گذاری ها از جمله اوراق مشارکت و سپرده های بانکی می باشد. لذا در صورت پذیرش هر کدام از شرکت های غیر بورسی در بورس، ارزش سرمایه گذاری های این شرکت رشد قابل توجهی خواهند داشت.

 وضعیت سرمایه، سودآوری و سرمایه گذاری های انجام شده

(ارقام به میلیون ریال است)

نکات مهم:

1) برنامه عرضه شرکت نفت ایرانول و نفت پاسارگاد در فرابورس و همچنین انجام مراحل اجرایی عرضه پتروشیمی جم در بورس، می تواند تأثیر مناسبی بر سودآوری و NAV سهام این شرکت داشته باشد.

2) براساس پیش بینی اولیه صورت گرفته، سود شرکت پتروشیمی جم در سال 91 مبلغ 330 میلیارد تومان برآورد شده که طی عملکرد شش ماهه، این واحد به تحقق 350 میلیارد تومان سود و پوشش 106 درصدی بودجه برآوردی نایل شده است.

3) شرکت سود فروش سهام شرکت ایران خودرو را  در پیش بینی سود هر سهم خود اعمال نکرده است. لذا سود شرکت مزبور در یک دامنه 750 تا 1000 ریالی قرار می گیرد.

تحلیل سودآوری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی براساس سناریوهای محتمل:

سناریوی اول

در این سناریو فرض بر تقسیم سود 90 درصدی شرکت های سرمایه پذیر برای سال مالی 92 است.

(ارقام به میلیون ریال است) 

سود حاصل از سرمایه گذاری ها به تفکیک شرکت:

 


سناریوی دوم

در این سناریو فرض گردیده است شرکت های غیر بورسی "وصندوق" با تعدیلات قابل توجهی مواجه باشند و تقسیم سود نیز بالای 80 درصد باشد.

(ارقام به میلیون ریال است)


 

سود حاصل از سرمایه گذاری ها به تفکیک شرکت:

 

در همین سناریو با فرض تقسیم 90 درصدی سود شرکت های سرمایه پذیر، سود هر سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به 900 ریال افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری:

قابل توجه است شرکت با محافظه کاری، مبادرت به پیش بینی سود 481 ریالی برای هر سهم در سال 92 نموده است. بدین صورت که هم سود شرکت های سرمایه پذیر را با توجه به عملکرد نه ماهه آن کمتر از واقع برآورد کرده و هم درصد سود تقسیمی شرکت ها را نیز بسیار پایین در نظر گرفته است. بنابراین با توجه به تحلیل ارائه شده سود هر سهم "وصندوق " برای سال مالی 92 با احتساب سناریوی اول مبلغ 752 ریال و با در نظر گرفتن سناریوی دوم  مبلغ 839 ریال برآورد شده است.

کارشناس تهیه کننده: آزاده شکری

تایید کننده : دکتر حجت سرهنگی

995 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در تحلیل بنیادی
کد خبر: 2103